print Seite drucken   
LOGO LOTSENINSEL

ØEN

Sliens mundingsområde er et særligt dynamisk landskab, som gennem århundreder har været udsat for konstant forandring på grund af vind og bølger. Sliens havarm har ikke altid på grund af klitter og strandvolde været så adskilt fra Østersøen, som den er i dag. Først med tiden har sandbanker sydfra skubbet sig ud foran mundingen.

Forbindelsen mellem Østersøen og Slien, som i dag kan besejles med skib, blev for noget mere end 200 år siden kunstigt anlagt og befæstet med moler; den naturlige og for skibsfarten for lavvandede passage lå endnu i lang tid noget længere nordpå. Først med denne gennemskæring blev Lodsøen gennem 160 år til en ø – indtil den naturlige munding sandede til for ca. 40 år siden.

LODSERNE FRA SLIMINDE

På Slien har der på grund af det vanskelige farvand allerede været lodser eller piloter i mange hundrede år. I 1796 blev lodsvæsenet ved åbningen af Sliens nye munding lagt i faste rammer.
Læs mere

"GIFTBUDE"

Restaurationen var i gamle dage en ikke ubetydelig indtægtskilde for lodserne på øen. Skippere, som på grund af ugunstige vejrforhold ikke kunne forlade Slien, var tidlige gæster på øen. Læs mere

FYRTÅRNET

Fyrtårnet på Sliminde, Lodsøens vartegn og et vigtigt fyr for indsejlingen til Slien. Fyret blev taget i drift i 1871. Skibsfarten bruger det som et pejle- og orienteringspunkt for Sliens munding ud til Østersøen.. Læs mere

HAVNEN

Den lille havn på Sliminde var naturligvis anlægsplads for lodsbådene. Med deres åbne både med to master og sprydsejl måtte lodserne i al slags vejr sejle ud til de ind- og udgående skibe for at føre dem igennem Sliens munding. Læs mere

 

 

 

 

 

 

Øens vimpel

Lodsøen Sliminde har et kendingstegn, en vimpel. Det lille trekantede flag bærer på hvid baggrund øens logo: det forenklede fyrtårn med et omrids af strandvoldkysten og skrifttræk.

Hvid og rød er farverne i flagsignalet "Lods om bord" fra det nautiske flagalfabet, men samtidig også farverne på Slimindes fyr, udstrålet fra den mørkegrå lygte i fyrtårnet for enden af molen.

www.lotseninsel.de