Seitenpfad:

FYRTÅRNET

Leuchtturm an der Schlei

Slimindes fyrtårn, som er Lodsøens vartegn og det vigtigste fyr for indsejlingen til Slien, har siden 1871 befundet sig på den dengang nybyggede nordmole. Det erstattede den mindre forgænger, som allerede var blevet opført ti år tidligere på samme sted. Det næsten 15 m høje tårn blev bygget af gule teglsten og havde i begyndelsen en lygte med petroleumsbrænder og en fast linse med en brændvidde på 400 mm. Det røde lys kunne allerede dengang ses 12 sømil væk. Linsen anvendes stadig den dag i dag, men lyset derimod bliver i mellemtiden produceret af en halogenlampe (500 W).

Der var åbenbart skiftende forestillinger om den ydre fremtoning, som fyrtårnet skulle have. Intet andet fyrtårn er så ofte blevet malet om som dette. Til at begynde med var det murstensgult, fra og med 1890 var det mørkegråt, så igen gult, fra og med 1910 lysegråt, fra og med 1920 rødt og hvidternet som et skakbræt med en rød gesims og grå lygte, så sort- og hvidternet. I dag er det et hvidt rundt tårn beklædt med plastplader og med et sort bånd og en sort lygte på en svalegang. Men dermed er det sidste ord endnu ikke blevet sagt i den sag: det forlyder fra velunderrettede kilder, at planlægningen af en ny udformning er langt fremskreden.

FJERN FYRMESTER

I flere år har der ikke længere været en fyrmester på Lodsøen. Den sidste tyske fyrmester overhovedet forlod i 1986 sin post i Egernførde. Fyrtårnet på lodsøen Sliminde er i dag automatisk og bliver fjernovervåget af medarbejdere fra vand- og skibsfartskontoret i Travemündes trafikcentral. Halogenglødelampen bag den faste linse sørger for, at lyset også stadig kan ses i en afstand af ca. 15 sømil.

Energiforsyningen kommer i dag via det lokale elnet. Lige for nylig i foråret 2009 blev der lagt et nyt elkabel fra Olpenæs, som går igennem under Sliens munding og over til Lodsøen. Hvis elektriciteten alligevel skulle svigte, overtager et nødaggregat elforsyningen. Indtil for få år siden leverede et vindmølleanlæg også strøm til Lodsøen.

Fyr og kending

Fyr bruges især om natten til navigation. Udover de gængse farver hvid, rød og grøn giver kendingen oplysninger om rækkefølgen og arten af et fyrs lys- og mørkeperioder.

Abbildung der Phasen

Fyrtårnet på Sliminde viser i forskellige retninger hhv. rødt og hvidt lys som blink: et lysskær af 2 sekunders varighed bliver efterfulgt af en mørkeperiode af 3 sekunders varighed, efter gentagelse tre gange følger en mørkeperiode, der varer 8 sekunder. Takten, der altså i alt varer 20 sekunder, begynder derefter forfra.

På søkortet er der derfor noteret følgende for Sliminde: Blk (3) w.r. 20s