Seitenpfad:

Havn

Hafen

DEN LILLE HAVN PÅ SLIMINDE

Den var naturligvis i lang tid anlægsplads for lodsens båd. Med støtte fra sine medhjælpere sejlede han tidligere i sin åbne båd med de typiske to master med sprydtalje, senere så med den motoriserede lodsbåd hen imod de ind- og udløbende skibe for at føre dem igennem Sliens munding og vise dem vej i farvandet.

Her på den beskyttede bagside af Lodsøen aflæssede man imidlertid også varer og materialer til bygning og istandsættelse af bygningerne og anlæggene og også petroleum til lygten i fyrtårnet. Her kom skipperne på land for at mindske ventetiden i "Giftbude", indtil der kom en mere gunstig vind. Her havnede arbejdsfolk, fyrmestre og tågehornspassere, nogle gange soldater, toldembedsmænd, havnefogeder, udflugtsrejsende, badegæster, ornitologer...

EN FORENING REDDER HAVNEN

Efter at lodserne forlod stedet i 1980, mistede havnen sin oprindelige betydning. Til at begynde med blev den stadig holdt åben af vand- og skibsfartsadministrationen som en tilflugts- og nødhavn. I vinteren 1997 var en lukning af besparelsesmæssige årsager umiddelbart forestående. Den blandt sejlere og vandsportsfolk populære havn skulle afspærres. Men det lykkedes for otte sejlklubber, som hører hjemme ved Slien, og foreningen Jordsand som „Verein naturnaher Wasserwanderplatz Schleimünde e.V.“ at forpagte anlægget og fortsat holde det åbent for medlemmer og gæster. Idéen fik tilslutning, og i mellemtiden er kredsen af støtter øget til 24 klubber/foreninger fra regionen fra Flensborg til Kiel.

I eget regi har medlemmerne af den almennyttige forening med stor entusiasme saneret anlægsbroerne og udskiftet de upopulære fortøjningsbojer med pæle, som gør det muligt at lægge til uden problemer. El- og vandledninger blev lagt, de sanitære installationer blev udstyret med brusere, havnen blev sikret mod bølgegangen fra Østersøen og Slien, udendørsanlæggene blev vedligeholdt. Siden da er der også igen kommet flere passagerskibe med deres dagsgæster, som i sommersæsonen anløber landingsbroen i havnen på Sliminde.

SLIMINDE - ET NATURSKØNT STED FOR VANDVANDRING

På grund af øens beliggenhed midt i naturreservaterne ved Sliens munding kan Lodsøens havn ikke byde på de samme ydelser for sportsbåde som andre. Forsyningen med drikkevand, el og fødevarer er begrænset ligesom bortskaffelse af affald. Al affald fra kabys og køkken skal igen med tilbage til fastlandet. Og i nødsituationer kan brandvæsenet og ambulancer ikke altid nå frem til Lodsøen via en vej.

Sliminde er et naturskønt sted for vandvandring, som giver sine gæster mulighed for at få en eksklusiv naturoplevelse. For at dette også skal forblive sådan i fremtiden, satser "øboerne" på en aktiv støtte fra de besøgende på lodsøen Sliminde.

Hafenregeln2021

Hannes Schlie...

...hedder statuen ved vestbroen. Den er en gave fra billedhuggeren Jonas Kötz fra byen Krautsand. Han har selv igennem lang tid været regelmæssig gæst på Lodsøen.

Statue

Ved indvielsen i 2004 fik Hannes Schlie en gylden krone som beskyttelse mod måger. Det specielle ved statuen er: den er opstået ud af den øverste ende af en seks meter lang pæl, som i over 80 år har stået i Hamborgs havn. Da den blev trukket ud af havnens mudder for at gøre plads for et nyt kajanlæg, viste den sig at være i god stand.