Seitenpfad:

Lyrik og videokunst på Lodsøen

Lotseninsel
 

Lyrik og videokunst på øen.
Øen er lille. Lyrikken er kort.
Og det er videoerne også - bare 15 sekunder.
Indtryk.

Ø ( j e ) b l i k k e

Det er spillereglerne.
Ellers kan man lave lige hvad man vil.

 

Lyrik og videokunst. Tre gange om året. En eller to dage. Altid to kunstnere. Inklusive transport, kost og logi, plus en lille finansiel kompensation. Og så: En smuk bog, som værkerne føler sig godt tilpas i. Og på en sommeraften en gang i fremtiden bliver der masser at lytte til og se på her på øen.

Lyrik

   videoerne

Moritz Neumeier i april 2011

   Friederike Rückert i marts 2011

Mathias Jeschke i april 2011

   Kai Zimmer i oktober 2010

Gerald Koll i september 2010

   Pepe Lange i juni 2009

Ulrich Bähr i juni 2009

   Anne Schmitt-Hollenberg

Arne Rautenberg i juni 2009

   Lorenz Müller

IDEEN: KUNST OG BÆREDYGTIGHED

Lodsøen skal ikke bare være et sted med en økologisk og økonomisk bæredygtig udvikling. Det sociale og kulturelle er også en vigtig del af det samlede billede. For uden en fælles, farverig kulturoplevelse er det hele ligegyldigt.

Øen og dens virtuelle spejlbillede på internettet skal give plads til kunstnerisk udfoldelse, som har vide rammer og alligevel er i fokus. Hvad, der sker her, er frit, men aldrig helt adskilt fra øen, som på en gang er anledning, inspiration og jordforbindelse.

Det første tiltag, som bringer kunst til øen og øen til kunsten, er ”ø(je)blikke”. Filmene skal rette blikket mod øen: I korte digte, som kun skildrer et indtryk, en tanke, og i filmklip, som varer præcis 15 sekunder. Det er spillereglerne, alt andet er frit.

Denne korthed og enkelthed, som begrænser, fremtvinger koncentration og netop dermed gør så meget muligt, passer til Lodsøen, som er så lille, og hvor dog på dens 10.000 kvadratmeter så meget alligevel er muligt og tænkeligt. Man skal bare få det til at spille sammen.

Glemmes der i verden et digt, bør der et andet sted vokse et nyt frem.

Alle, som ønsker at bidrage med noget på øen, bedes kontakte:

Ulrich Bähr, Tlf.: 0049 (0)431/6668666 E-mail: baehr(ad)neuekoordinaten.de