Seitenpfad:

Natur

NATUREN PÅ SLIMINDE
Midt i et kultur- og naturlandskab, som er skabt gennem århundreder, ligger den tyske lodsø Sliminde. Indtil for få årtier siden var den en rigtig lille ø; i dag er den sydlig spids af en halvø ved Sliens udgang med naturreservatet Sliminde som direkte nabo, et af de ældste fredede områder på den tyske østersøkyst.

Havterne under flyvning

Slimindes Rigdom: Havfuglene

Den lange kystlinje og vindvadernes lavvandede område giver vandfugle af enhver art righoldige fødemuligheder. Meget udbredt er vadefugle, som i sæ...

Læs mere
 Mar­svi­ne­n

Hvaler ud for Lodsøen

Lejret ud for Sliens munding er Schleisand med udstrakte naturlige rev og sandbanker. Her ligger veludviklede blåmuslingebanker, søgræsenge og alge...

Læs mere
Fische

Torsk, Sild & Co

Fisk har altid spillet en vigtig rolle for menneskene ved Sliens munding. Da ikke alle arter kan tilpasse sig til det lave saltindhold i Østersøen ...

Læs mere
Windwatten

Skult i Vindvaderne

Vinden får vandstanden til at svinge og blotlægger af og til havbunden. Vindvaderne, som synes at være ensformige ved lavvande, skjuler den rigdom ...

Læs mere
Strandwall

Dynamisk Landskab

Man antager, at udviklingen af Slimindes strandvoldlandskab begyndte for rundt regnet 2.000 år siden. Sydfra og yderligere flere hundrede meter øst...

Læs mere
Strand

Strand

Nordsøen kan være en anstrengende nabo! Ved kraftig vind fra nordøst bliver Østersøen også vild og farlig, og slipper alle sine kræfter løs på Lods...

Læs mere