Seitenpfad:

Øen

Sliens mundingsområde er et særligt dynamisk landskab, som gennem århundreder har været udsat for konstant forandring på grund af vind og bølger. Sliens havarm har ikke altid på grund af klitter og strandvolde været så adskilt fra Østersøen, som den er i dag. Først med tiden har sandbanker sydfra skubbet sig ud foran mundingen.

Forbindelsen mellem Østersøen og Slien, som i dag kan besejles med skib, blev for noget mere end 200 år siden kunstigt anlagt og befæstet med moler; den naturlige og for skibsfarten for lavvandede passage lå endnu i lang tid noget længere nordpå. Først med denne gennemskæring blev Lodsøen gennem 160 år til en ø – indtil den naturlige munding sandede til for ca. 40 år siden.

Lotsenhaus

Lodshus

Ekskursioner og studieudflugter er toppen af kransekagen for studerende, fordi de er en berigelse for undervisningen. Det at lære og arbejde på ste...

Læs mere
Giftbude auf der Lotseninsel

"GIFTBUDE"

Restaurationen var i gamle dage en ikke ubetydelig indtægtskilde for lodserne på øen. Skippere, som på grund af ugunstige vejrforhold ikke kunne fo...

Læs mere
Strand

Strand

Nordsøen kan være en anstrengende nabo! Ved kraftig vind fra nordøst bliver Østersøen også vild og farlig, og slipper alle sine kræfter løs på Lods...

Læs mere
Leuchtturm an der Schlei

Fyrtårnet

Slimindes fyrtårn, som er Lodsøens vartegn og det vigtigste fyr for indsejlingen til Slien, har siden 1871 befundet sig på den dengang nybyggede no...

Læs mere
Hafen

Havn

Den var naturligvis i lang tid anlægsplads for lodsens båd. Med støtte fra sine medhjælpere sejlede han tidligere i sin åbne båd med de typiske to ...

Læs mere
Edda

Edda

"Edda" skal hun hedde, hun er 13,50 m lang, 3,50 m bred og ligger på Lodsøens tørre sand. Børnene opdagede det med det samme, "Edda" er et skib, so...

Læs mere
Garten

Have

Det centrale område mellem lodshuset og anlægsbroen er et af de dejligste steder på Lodsøen. Det vil vi gerne udnytte og samtidig skabe plads til a...

Læs mere
Lotsenhaus

Lodserne fra Sliminde

På Slien har der på grund af det vanskelige farvand allerede været lodser eller piloter i mange hundrede år. I 1796 blev lodsvæsenet ved åbningen a...

Læs mere
Havn

Gamle Historier

Der er kun få mennesker, som kender historien om og historier fra området ved Sliens munding så godt som Horst Günther Franzen. Derfor fortæller ha...

Læs mere
Bild

Kom der

April og Oktober 2017:

landgang 1/2 timer.  *ikke på 29.4.2017

Læs mere